Gün
Saat
Dakika
Saniye

2.GÜNCEL KAN HASTALIKLARI KONGRESİ

03 - 05 NİSAN, 2019 - XANADU RESORT HOTEL, BELEK/ANTALYA

2.GÜNCEL KAN HASTALIKLARI KONGRESİ

3 - 5 Nisan 2019 ANTALYA

Bildiri ve Kongre kitabına konulmak üzere Konuşma metinlerini gönderme tarihi 1 Mart 2019’dur. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

Kongre Kitabı

Konuşmacılar

Konu Başlıkları

3 - 5 Nisan 2019

Epidemiyoloji tarihçesi
Talasemi ve Orak Hücre Anemisi
Demir Yükü
Organ Hasarları
Karaciğer
Kalp
Endokrin Organlar
Büyüme gelişme
Şelasyon ilkeleri ve fazla demir yükünün atılması
Üreme
Komplikasyonlar
Sosyal problemler
Sosyo psikolojik ve sosyal ekonomik sorunlar
Konsültan Hekimlik
Hemolitik anemiler immün no immün
Kan ve kan ürünleri ve transfüzyon komplikasyonları
Trombositopeniler
Lökopeniler
Lökositler

Kongre Sponsorlarımız

Sponsorlarımız

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Yurdanur KILINÇ

KONGRE BAŞKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Göksel LEBLEBİSATAN

KONGRE SEKRETERLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Defne Ay TUNCEL

Prof. Dr. Akif YEŞİLİPEK

Prof. Dr. Gülsün TEZCAN KARASU

Prof. Dr. Şule ÜNAL

Uz. Dr. Metin ÇİL

Uz. Dr. Nihal BOZ

KONGRE SOSYAL KOMİTESİ

Gülşen YÜKSEL
BAŞKAN

Ahmet VAROĞLU
SEKRETER

Hayri ARPAY
Serengül KARLI
Ahmet GÜLGÖR
Ahmet Baran YAŞ

Ahmet Sergen ÖZPOLAT
Leyla ORUÇ
Lütfiye YENEL
Kadri ACAR